خانه / علوم پایه

علوم پایه

تاريخ ايران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 72   مقدمه همزمان با سال‌هاي 1157 (1293) كه كريم خان زند درگذشت تا سال 1212 (1249) كه فتحعلي شاه بدرود زندگي گفت پنجاه سال و اندي گذشت، در اين زمان كم، اروپا دچار دگرگوني‌هاي شديدي گرديده بود و داستان‌هاي تاريخي بي‌مانندي، از جمله شورش فرانسه، و پيدايش ناپلئون و جنگ‌هاي پياپي آن، و جنبش توده‌ها و پيشرفت فن جنگ و پديد آمدن افزارهاي نوين و مانند اينها روي داده و در نتيجه آنها دولت‌هاي بزرگ و نيرومندي پيدا شده بود. كشور ايران از آن دگرگوني‌ها بي‌بهره و ناگاه مانده و حقيقت آن است كه نه پادشاهي قاجار و نه سرجنبانان توده از آن دگرگوني‌ها سر در نمي‌آوردند و ناآگاهانه با شيوه كهن خود به سر مي‌بردند. نتيجه آن بود كه دو دولت نيرومند و بزرگ و بيداري، يكي در شمال ايران و ديگري در جنوب آن پيدا شده، و ايران ناتوان و ناآگاه در ميان آنان مانده. شكست‌هاي پياپي فتحعليشاه در برابر روس و شكست‌هاي محمدشاه و ناصرالدين شاه در برابر انگليس به اي ...

ادامه نوشته »

خط پهلوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   خط پهلوی خط پهلوی: خطی را که ایرانیان در عصر اشکانی و ساسانی به کار میبرند و تا چند قرن بعد از اسلام هم به کار میرفته است، خط « پهلوی» مینامند. کلمهی «پهلوی» اصلاً‌ از واژهی «پژتو» گرفته شده که اسم قوم اشکانی بوده است. خط پهلوی که قسمت عمده ادبیات پارسی میانه بدان نوشته شده دارای اصلی آرامی (یکی از خطوط سامی) است. این خط بیست و دو حرف (هجا) داشته و به مانند اوستایی از راست به چپ نوشته میشده است.     نمونه‌ای از خط پهلوی کتیبه‌ای در تاق بستان خط پهلوی نام یک دستهٔ کلی از دبیره‌هایی است که برای نوشتن زبان(های) فارسی میانه (شامل پهلوی اشکانی) به کار می‌رفته‌اند. تمام این خطها ریشه در خط آرامی دارند[۱] و مانند آرامی از راست به چپ نوشته می‌شده‌اند. دبیره‌های پهلوی را معمولاً به زیرشاخه‌های زیر تقسیم می‌کنند: پهلوی اشکانی (کتیبه‌ای و گسسته‌است) پهلوی ساسانی (یا پهلوی زرتشتی) پهلوی گس ...

ادامه نوشته »

خط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 31   منابع و مؤاخذ گاور. آلبرتين، ترجمه مخبر. عباس صفوي. كوروش، تاريخ خط نشر مركز. چاپ اول 1380 پيدايش و سير تحول خط، انتشارات سياولي 1377. تاريخ مختصر خط و سير خوشنويسي در ايران عملي راهبردي، چاپ كتابخانه مركزي پيدايش خط و خطاطان تذكره خوشنويسان معاصر پيشگفتار از ابتداء پيدايش تاريخ بشر تاكنون شايد اختراعي مهمتر و مفيد تر از خط صورت نگرفته باشد. زيرا اگر خط نبود آثار پيشينيان حفظ نمي شد و افكار انسانها تا كنون بر جاي نمي ماند و با اين حال سلسلة افكار منقطع نمي شد و تمدن بشر رو به كمال نمي رفت. اختراع خط به حدي مهم است كه بعضي آن را در رديف لغت قرار داده و انسان را داراي دو زبان يكي زبان بيان و ديگري زبان نوشتار دانسته اند. اين رساله سعي بر اين دارد اگر چه كوتاه مختصر ولي جامع تاريخ خط را مورد بررسي قرار دهد. اگر چه اين تحقيق در مورد تاريخ پيدايش خط در ايران مي باشد ولي به دليل اينكه ابتدا بايد به پيدايش خط اشاره مي شد لذا به بررسي و تحقيق در مورد تمامي نقاطي كه در آنها خط به عرصه ظهور گذاش ...

ادامه نوشته »

سومريان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4   اين چهار خدا در سرلوحه اسامي خدايان جاي داشتند و از آنان به عنوان گروهي نام برده مي شد كه دسته جمعي كار مهمي صورت مي دهند. در ميمانيها و مجالس مقدس خدايان، اينان همواره در بالاي مجلس مي نشستند. شواهد و قرايني وجود دارد كه نشان ميدهد، سومريها رب النوع خداي آسمان را فرمانرواي گروه خدايان مي پنداشتند، در صورتي كه برابر اسناد موجود كه به 2500 سال پيش از ميلاد مي رسد، سردسته اين جمع انليل، خداي هوا بود، مقر فرمانروايي خداي آسمان شهر مستقلي به نام (اوروك) يا چنانكه در تورات آمده ارك بود. اين شهر در تاريخ سياسي سومر نقش برجسته اي داشته است. اندكي پيش از جنگ جهاني اول يك هيات باستان شناسي آلماني در خرابه هاي ارك، صدها لوح گلي كوچك كشف كردند. رول لوحهاي مزبور نشانه هاي تصوير مانندي ديده مي شد، اين لوحه ها در 3000 سال پيش از ميلاد نوشته شده است. پرستش خداي آسمان هزاران سال ادامه داشت، ولي اندك اندك مقام والاي خود را از دست داد و به صورت شخصيت مبهمي درآمد. تا آنجا كه در افسانه ها و سرودهاي مذهبي د ...

ادامه نوشته »

سلسله قاجاريه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 35   سلسله قاجاريه   قلمرو حكومتي قاجاريه در ايران زمين اويماق ( يا قاجار) با شركت در اتحاديه قزلباش و دستيابي به برخي مقامات سياسي و نظامي و چند پاره شدن در عهد شاه عباس اول ، با يورش افغانها در راستاي سلطنت خواهي قرار گرفت .   طايفه قوانلو با شكل دادن سپاهي منظم ( پس از مرگ كريم خان ) به سركردگي آقا محمد خان و با از ميان برداشتن رقيبان سلطنت " قاجاريه " را بنا نهاد و تهران را به پايتختي برگزيد . هنجارهاي حكومت ملوك الطوايفي در ايران در اين روزگار پايان گرفت . اما ايران در پهنه سياست جهاني با نفوذ و سلطه طلبي روسيه تزاري و بريتانياي كبير رو به رو. گرديد كه طي يك صد سال ، اوضاع جامعه را در تمامي زمينه ها دگرگون كرد و كاستيهايي را در نهاد حكومت و قدرت به بار آورد . كشته شدن آقا محمد خان آشفتگيهايي را در داخل ، و سلطنت فتحعلي شاه مسلط شدن بيگانگان را از خارج ، در پي داشت . حاصل آن ، انعقاد عهد نامه 12 ذيحجه سال 1229 ه.ق. ( 25 نوامبر 1814 م. ) ايران با دولت استعمارگر انگليس و پيش ...

ادامه نوشته »

قول نامه گلستان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2   موجر آقاي / خانم ................................... فرزند ...................................... بشناسنامه ......................... صادره از ........................... ساكن .......................... مستاجر آقاي / خانم .............................. فرزند ....................................... بشناسنامه .......................... صادره از ........................... ساكن .................... مورد اجاره يكباب ............................... واقع در خيابان ................................................................................. كوچه .............................. پلاك ............... شماره .............................. داراي آب برق تلفن گاز و ................. كه به رؤيت مستاجر رسيده است . مدت اجاره .......................................... و اجاره بهاء ماهيانه ................................................................. ريال كه مستاجر به موجر پرداخت نمايد . مدت اجاره ...

ادامه نوشته »

قاجـاريه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 10   قاجـاريه قلمرو حكومتي قاجاريه در ايران زمين قاجار با شركت در اتحاديه قزلباش و دستيابي به برخي مقامات سياسي و نظامي و چند پاره شدن در عهد شاه عباس اول، با يورش افغانها در راستاي سلطنت خواهي قرار گرفت.   طايفه قوانلو با شكل دادن سپاهي منظم (پس از مرگ كريم خان) به سركردگي آقا محمد خان و با از ميان برداشتن رقيبان سلطنت " قاجاريه " را بنا نهاد و تهران را به پايتختي برگزيد. كشته شدن آقا محمد خان آشفتگيهايي را در داخل، و سلطنت فتحعلي شاه مسلط شدن بيگانگان را از خارج، در پي داشت. حاصل آن، انعقاد عهد نامه 12 ذيحجه سال 1229 ه.ق. (25 نوامبر 1814 م.) ايران با دولت استعمارگر انگليس و پيشروي امپراتوري تزاري روس در قفقاز به قصد تسلط بر تمامي ايران زمين تا آبهاي خليج فارس بود. وجود دو رقيب خطرناك در شمال و جنوب، سياست اروپايي ناپلئون را با سياست آسيايي او پيوند زد و ايران كم توان را با دو عهد نامه ديگر (فين كن اشتاين " Finkenstein  " 1222 ه.ق. / 1807 م. در زمان دشمني ناپلئون با الكساندر سوم، ...

ادامه نوشته »

نقاشی در ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6   نقاشي ايران به دنيا يک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بي مانند است.  (Basil Gray) تاريخ هنر نقاشي در ايران به زمان غارنشيني برميگردد. در غارهاي استان لرستان تصاوير نقاشي شده از حيوانات و تصاوير کشف شده است.  نقاشيها بوسيله (W.Semner) بر روي ديواره هاي ساختمانها در ملاير و فارس که به 5000 سال پيش تعلق دارند کشف شده است. نقاشي هاي کشف شده در مناطق تپه سيالک و لرستان بر روي ظروف سفالي، ثابت مي کند که هنرمندان اين مناطق با هنر نقاشي آشنايي داشته اند.   همچنين نقاشيهايي از دوران اشکانيان، نقاشي هاي معدودي بر روي ديوار، که بيشتر آنها از قسمتهاي شمالي رودخانه فرات بدست آمده، کشف شده است. يکي از اين نقاشيها منظره يک شکار را نشان ميدهد.  وضعيت سوارها و حيوانات و سبک بکار رفته در اين نقاشي ما را بياد منياتورهاي ايراني مي اندازد. در نقاشيهاي دوران هخامنشي، نقاشي از روي چهره بر ساير نقاشي هاي ديگر تقدم داشت. تناسب و زيبايي رنگها از اين دوران، بسيار جالب توجه است. نقاش ...

ادامه نوشته »

تحقیق درباره نور و فيزيولوژي حركت

دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک  ، فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش  و آماده چاپ )     قسمتی از محتوای متن ... تعداد صفحات : 35 صفحه Motor Neurophysiology نوروفيزيولوژي حركت سيستم حركتي : سيستم حركتي و تشكيلات مربوط به آن اساس برقراري تعادل لحظه اي ، ايجاد حركات موزون و كلاً كنترل وضعيت بدن در موجود زنده مي باشد . به طور ويژه در مهره داران ، ايجاد حركات ريتميك و موزون نظير تنفس (Respiration) و حركت (Locomotion) ، چگونگي ارتباطات گروه هاي نوروني خاص را در يك هماهنگي پيچيده بين سلولي ، در مكان هاي آناتوميكي خاص مثل قشر مغز ، B. G ميخچه ، مغز مياني و نخاع مطرح مي سازد . تشكيلات نامبرده فوق بطور پيوسته در تنظيم و تعادل وضعيت بدن و حركت موجود زنده فعاليت مي نمايند . از ساده ترين اعمال حركتي ، رفلكس ها را مي توان نام برد ، مثلاً در يك رفلكس مونوسيناپسي مثل رفلكس زانو ، يك قوس عصبي بين نخاع و فيبرهاي عضلاني مربوطه برقرار مي شود و حال آنكه در رفلكس پلي سيناپسي مثلاً در رفلكس عقب كشيدن (W ithdrawal R. ) كه توسط محرك دردناك رخ مي دهد ، نياز به قوس ...

ادامه نوشته »

تحقیق درباره میکروسکوپ

دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک  ، فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش  و آماده چاپ )     قسمتی از محتوای متن ... تعداد صفحات : 28 صفحه میکروسکوپ برای دیگر کاربردها میکروسکوپ (ابهام‌زدایی) را ببینید. یک نمونه میکروسکوپ نوری عبوری ساخت Carl Zeiss Jena در سال ۱۸۷۹ میکروسکوپ (از یونانی μικρόσκοπεῖν) یا «بس ریزبین» دستگاهی است که برای دیدن اجسامی که با چشم مسلح دیده نمی‌شوند بکار می‌رود. سیر تحولی و رشد در طول قرن هیجدهم میکروسکوپ در زمره وسایل تفریحی به شمار می‌آمد. با پژوهشهای بیشتر پیشرفتهای قابل توجهی در شیوه ساختن عدسی شئی حاصل شد. بطوری که عدسی‌های دیگر بصورت ذره‌ بینهای معمولی نبودند بلکه خطاهای موجود در آنها که به کجنمایی معروف هستند، دفع شده‌اند و آنها می‌توانستند جرئیات یک شی را دقیقا نشان دهند. پس از آن در طی پنجاه سال، پژوهشگران بسیاری تلاش کردند تا بر کیفیت و مرغوبیت این وسیله بیافزایند. بالاخره ارنست آبه توانست مبنای علمی میز ...

ادامه نوشته »